0Item(s)
0 0

Apakah Carta Organisasi Dan Mengapa Ia Penting?

Product Code EM2660
Product Name: Apakah Carta Organisasi Dan Mengapa Ia Penting?
Category: Md Hisham Abd Razak
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 16.00
After Discount: RM 8.00
  ECopy (PDF) via Email

Apakah Carta Organisasi Dan Mengapa Ia Penting?

Carta Organisasi ialah gambaran visual struktur organisasi. Carta ini menggariskan dengan jelas hierarki dalam organisasi dan menunjukkan hubungan yang dikongsi di kalangan setiap pekerja individu. Cerapan ini membantu pekerja memahami kepada siapa yang perlu dilaporkan dan memastikan pengurus mengagihkan tugas dan tanggungjawab dengan betul di kalangan pasukan mereka. Carta Organisasi yang baik memberi banyak faedah yang memacu kecekapan dan memperkemas komunikasi. Carta Organisasi memperkasakan eksekutif dan pengurus untuk menyelesaikan tugas pentadbiran dan melihat keperluan organisasi sepintas lalu pada satu halaman membolehkan melihat kedudukan terbuka, permohonan belum selesai untuk jawatan tersebut, penilaian prestasi lengkap, tindakan pembetulan dan banyak lagi. Dengan melaksanakan tindakan ini terus terhadap Carta Organisasi, eksekutif dan pengurus boleh mempercepatkan proses yang biasanya memerlukan banyak penyelarasan dan komunikasi berulang-alik. Dalam organisasi yang mempunyai ratusan pekerja, mudah untuk tidak jelas rantaian perintahnya. Memahami rantaian perintah dalam organisasi adalah penting apabila menentukan siapa orang yang betul untuk dilaporkan apabila situasi tertentu timbul. Carta Organisasi membantu pekerja mengenal pasti dengan jelas semua ketua pasukan dalam organisasi mereka. Memberi maklumat ini kepada semua pekerja meminimumkan jumlah masa yang terbuang untuk menentukan siapa yang hendak disampaikan maklumat. Menyambungnya secara elektronik dalam Perisian HR anda boleh membenarkan aliran kerja seperti permohonan cuti dan permintaan jawatan secara automatik dihalakan kepada pengurus dan eksekutif yang sesuai untuk kelulusan. Carta Organisasi memudahkan untuk menganalisis keperluan tenaga kerja dengan membenarkan eksekutif melihat tenaga kerja mereka dari pandangan mata. Dengan mengambil langkah besar ke belakang, eksekutif boleh melihat jabatan mana yang memerlukan pekerja tambahan dan jabatan mana yang mempunyai lebihan. Pengetahuan ini memudahkan untuk mengimbangi pasukan dan memastikan pengurus mempunyai pekerja yang mencukupi untuk mencapai matlamat dan objektif mereka. Carta Organisasi amat berguna, terutamanya jika digunakan dengan perisian berasaskan kawalan kedudukan, untuk membantu eksekutif mengatur tenaga kerja mereka. Pekerja juga mengalami faedah daripada Carta Organisasi dengan mengenal pasti rantaian perintah yang betul dalam organisasi mereka dan berkomunikasi dengan rakan sekerja mereka yang sesuai. Melaksanakan Carta Organisasi dalam organisasi anda akan membantu mengoptimumkan organisasi anda dalam hal kecekapan dan komunikasi.


Currently No Review