0Item(s)
0 0

Waitankung Teori dan Praktis Kesihatan Lestari Siri 1

Product Code EI2009
Product Name: Waitankung Teori dan Praktis Kesihatan Lestari Siri 1
Category: AADeleted
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 24.00
After Discount: RM 12.00
  ECopy (PDF) via Email

Waitankung Teori dan Praktis Kesihatan Lestari Siri 1

Pada hakikatnya Kesihatan Lestari (Sustainable Health) merupakan satu tajuk yang sangat luas. Penulis mengemukakan siri “Waitankung – Teori dan Praktis Kesihatan Lestari” melalui Siri 1 dengan subtajuk “Peranan Qi Pada Jasad dan Ruh”. Siri-siri berikutnya akan membincangkan konsep geomagnetism, biomagnetism, teori dan praktis Waitankung dan lain-lain tajuk yang berkaitan. Semua ini berdasarkan pengalaman penulis mengamalkan Senaman Waitankung sejak tahun 1997 hingga kini sebagai Jurulatih Waitankung di Bandar Baru Bangi. Juga berdasarkan pembacaan penulis mengenai tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kesihatan lestari atau kesihatan berpanjangan. Harapan penulis agar pembaca mendapat manfaat daripada pengalaman penulis dalam senaman Waitankung dan kesannya terhadap kesihatan diri. Selamat Membaca.