0Item(s)
0 0

Waitankung Teori dan Praktis Kesihatan Lestari Siri 1

Product Code EI2009
Product Name: Waitankung Teori dan Praktis Kesihatan Lestari Siri 1
Category: AADeleted
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 24.00
After Discount: RM 12.00
  ECopy (PDF) via Email

Waitankung Teori dan Praktis Kesihatan Lestari Siri 1

Pada hakikatnya Kesihatan Lestari (Sustainable Health) merupakan satu tajuk yang sangat luas. Penulis mengemukakan siri “Waitankung – Teori dan Praktis Kesihatan Lestari” melalui Siri 1 dengan subtajuk “Peranan Qi Pada Jasad dan Ruh”. Siri-siri berikutnya akan membincangkan konsep geomagnetism, biomagnetism, teori dan praktis Waitankung dan lain-lain tajuk yang berkaitan. Semua ini berdasarkan pengalaman penulis mengamalkan Senaman Waitankung sejak tahun 1997 hingga kini sebagai Jurulatih Waitankung di Bandar Baru Bangi. Juga berdasarkan pembacaan penulis mengenai tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kesihatan lestari atau kesihatan berpanjangan. Harapan penulis agar pembaca mendapat manfaat daripada pengalaman penulis dalam senaman Waitankung dan kesannya terhadap kesihatan diri. Selamat Membaca.


Currently No Review