0Item(s)
0 0

INTEGRITI CERMINAN TAKWA

Product Code ED2389
Product Name: INTEGRITI CERMINAN TAKWA
Category: Dr HJH Mumtaz Begam Binti Abdul Kadir
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 20.00
After Discount: RM 10.00
  ECopy (PDF) via Email

INTEGRITI CERMINAN TAKWA

Integriti yang dibincangkan di dalam buku ini dibahagi kepada dua bahagian iaitu, pertama merujuk pada individu; dan kedua integriti di peringkat organisasi. Di peringkat individu, integriti ialah keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang-undang; serta keselarasan di antara kepentingan diri dengan kepentingan umum. Sementara itu di peringkat organisasi tercermin dalam perumusan dan pelaksanaan kod etika, piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika berkenaan ditegaskan, diulangi dan dihayati oleh anggota organisasi berkenaan sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya organisasi. Ebook ini akan membuka minda pembaca tentang ketinggian integriti seseorang seiring dengan keimanan di jiwa menjadi benteng daripada terjebak dengan perkara-perkara yang merugikan diri sendiri, agama, organisasi dan negara.