0Item(s)
0 0

KEPIMPINAN PENDIDIKAN

Product Code ED2375
Product Name: KEPIMPINAN PENDIDIKAN
Category: Dr HJH Mumtaz Begam Binti Abdul Kadir
Star Rating: 10 Star
Printable: NO
Original Price: RM 36.00
After Discount: RM 18.00
  ECopy (PDF) via Email

KEPIMPINAN PENDIDIKAN

Dunia pendidikan sentiasa mengalami perubahan selari dengan peredaran zaman dan tuntutan keperluan negara. Dengan itu, sistem pendidikan memerlukan seorang pemimpin yang berkaliber dalam mencapai impian dan wawasan negara. Ebook ini memperkenalkan tafsiran kepimpinan dan peranannya serta membincangkan ciri-ciri kepimpinan. Seterusnya, membincangkan keberkesanan tingkah laku dan sikap kepimpinan dan didedahkan dengan teori kepimpinan tradisional dan kontemporari yang membawa kepada gaya kepimpinan.


Currently No Review