0Item(s)
0 0

AUDIT & COVID19

Product Code ED2260
Product Name: AUDIT & COVID19
Category: Dr Asry Yusoff
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 16.00
After Discount: RM 8.00
  ECopy (PDF) via Email

AUDIT & COVID19

Tahun 2020 merupakan tahun yang sukar untuk semua terutamanya sektor ekonomi disebabkan oleh pendemik Covid-19 merebak ke seluruh dunia, termasuklah sektor Pengauditan. Dengan cabaran yang perlu dihadapi oleh juruaudit, mereka perlu merancang aktiviti pengauditan dengan mengambil kira SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. SOP yang perlu dipatuhi memberi kesan terhadap kualiti audit dan juruaudit perlu mengambil tindakan yang sewajarnya agar kualiti audit tidak terjejas dan pada masa yang sama dapat meringankan cabaran yang perlu dihadapi ketika pengauditan berlangsung.