0Item(s)
0 0

Asas Pengurusan Projek Pembinaan

Product Code EA3018
Product Name: Asas Pengurusan Projek Pembinaan
Category: Sr Nor Azlinda
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 16.00
After Discount: RM 15.20
  ECopy (PDF) via Email

Asas Pengurusan Projek Pembinaan

Perkembangan industri pembinaan yang lebih pesat dan membangun selaras dengan initiatif yang diambil oleh pihak kerajaan selepas dunia dilanda pandemik Covid 19 memerlukan mereka yang terlibat didalam industri pembinaan agar lebih efektif dari segi pengurusan projek. Ebook ini menjelaskan asas didalam pengurusan projek pembinaan merangkumi aspek teknikal dan juga insaniah. Teknik perancangan projek dan sumber-sumber yang diperlu dalam menjayakan sesuatu projek juga ditekankan.


Currently No Review