0Item(s)
0 0

Terminologi Perubatan Panduan Mudah untuk Pelajar

Product Code EA2714
Product Name: Terminologi Perubatan Panduan Mudah untuk Pelajar
Category: AAA Penulis
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 32.00
After Discount: RM 8.00
  ECopy (PDF) via Email

Terminologi Perubatan Panduan Mudah untuk Pelajar

Memahami dan mengingati maksud sesuatu terminologi perubatan adalah agak sukar kerana ia biasanya menggunakan perkataan Latin atau Greek. Buku ini mengandungi terminologi perubatan yang biasa digunakan dalam pembelajaran dan klinikal berserta maksud dan penerangannya. Ia disusun mengikut turutan abjad untuk memudahkan pembaca membuat rujukan dengan cepat. Buku ini juga ditambah nilai dengan memasukkan perkataan imbuhan awalan dan akhiran pada bahagian permulaan buku ini untuk membantu pemahaman pelajar dan pelajar akan lebih mudah mengaitkan sesuatu terminologi dengan mengetahui maksud perkataan imbuhan awalan dan akhiran. Di bahagian akhir buku pula disenaraikan perkataan-perkataan singkatan (abbreaviation) yang boleh membantu pelajar dalam pembelajaran teori dan klinikal. Semoga buku ini dapat memberi manafaat kepada semua pembaca.